Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Om os

På Bellisbo lægger vi vægt på det familiære, der opstår på et lille bosted, hvor beboerne har stort udbytte af hinanden på trods af forskellige funktionsniveauer.

En del af vores beboere er musikalske

Bellisbo består af tre afdelinger:

  • Kernen, hvor de beboere, der har størst brug for hjælp bor.
  • Satellitten, der bedst kan beskrives som en mellemting mellem et botilbud og et bofællesskab, her har beboerne knap så meget brug for hjælp.
  • Bellisparken, vores bofællesskab, hvor beboerne kan klare meget selv, men stadig kan få den hjælp de har behov for. 


Aldersmæssigt er vore yngste endnu ikke fyldt 20, mens de ældste ikke har rundet de 60, så vi har en nogenlunde ung beboergruppe, så der sker som regel noget på Bellisbo, når ikke lige beboerne er af sted på deres dagtilbud eller på udflugt.

 

Bellisbo

Bellisvej 5-9 - 8766 Nørre Snede
Tlf.: 99 60 56 80 - bellisbo@ikast-brande.dk