Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvad kan vi tilbyde?

Bellisbo er et botilbud med botræning for øje i forhold til at kunne gøre den enkelte beboer så selvstændig som muligt. Derfor har beboerne på et niveau, der er tilpasset den enkeltes evner og ønsker, ansvar for at daglige gøremål bliver varetaget.

Der hygges i haven

Derudover rådgiver og hjælper vi efter behov beboerne på følgende områder:

  • Personlig hygiejne 
  • Sund kost og fysik aktivitet
  • Økonomi
  • Opbygning og vedligeholdelse af sociale netværk

Vi varetager eller hjælper også beboerne med praktiske opgaver så som:

  • Indkøb og madlavning
  • Oprydning og tøjvask
  • Kontakt til læge og andre offentlige instanser


Rådgivningen og støtten gives ud fra behov, således at den enkelte selv deltager så aktivt som muligt og gradvist udvikler sig mod mere selvstændighed. Der udarbejdes handlingsplaner for hver enkelt beboer, hvor der fastsættes mål, som der arbejdes frem imod.

Vi har ofte oplevet, at vores beboere på denne måde er blevet langt mere selvstændige og derigennem opnår et mere aktivt liv med frihed til at leve som de ønsker det.

Der er døgnbemanding i Kernen og Satellitten, mens der i Bellisparken kun er bemandet i de tidlige aftentimer frem til kl. 20.30 og i ti timer lørdage og søndage.

 

 

 

Bellisbo

Bellisvej 5-9 - 8766 Nørre Snede
Tlf.: 99 60 56 80 - bellisbo@ikast-brande.dk