Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vores pædagogik

På Bellisbo er vore pædagogiske tilgang humanistisk, anerkendende og struktureret med det den enkelte beboers krav, behov og ønsker i centrum.

Pædagoger og beboere hygger sig på terrasen

Ikast-Brande Kommune vedtog i 2013 Fælles Faglig Platform på VUH-området, det betyder, at alle bo- og aktivitetstilbud på området føres efter samme pædagogiske grundlag med de tre fokusområder:

Neuropædagogik

Kendskab til hjernens funktioner og viden om, hvordan dysfunktioner i hjernen kommer til udtryk i adfærd og hvordan man derudfra kan tilrettelægge den pædagogiske indsats.

Aldring

Viden om aldringsprocesser hos udviklingshæmmede specielt med fokus på Alzheimer og downsyndrom for her igennem at kunne kvalificere den pædagogiske indsats og aktivitetstilbuddene til ældre og demente borgere i vores dagtilbud.

Sundhedsfremme

Viden om og belysning af forskellige former for sundhedsfremmende aktiviteter og indgangsvinkler til samarbejdet med beboerne, for her igennem at øge beboernes mentale og fysiske velvære og livskvalitet.

 

Bellisbo

Bellisvej 5-9 - 8766 Nørre Snede
Tlf.: 99 60 56 80 - bellisbo@ikast-brande.dk