Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vores værdier

Vi arbejder ud fra et humanistisk menneskesyn med en anerkendende og struktureret pædagogisk tilgang hvor det enkelte menneskes krav, behov og ønsker respekteres. Vi lægger desuden vægt på beboernes ret til at være borger på lige fod med alle øvrige borgere i samfundet.

Beboere, pårørende og medarbejdere

Rent praktisk betyder det at:

  • Vi vil arbejde med høj moral og etik.
  • Vi ikke må sætte begrænsninger for den enkelte beboer, som vi ikke selv vil finde os i.
  • Vi arbejder ud fra politisk udmeldte strategier.
  • Vi vægter et godt samarbejde med pårørende, der betragtes som en ressource, vi ikke kan undvære at være i god dialog med, til gavn for den enkelte beboer og personalet i det daglige arbejde.
  • Vi ønsker at have et åbent bosted, hvor der støttes op om den enkelte beboers kontakt til netværket.
  • Vi vil arbejde med at sikre den enkelte beboers "livshistorie".
  • Dagligdagen skal bære præg af ærlighed, åbenhed og dialog samt nærvær og humor.


Vi forventer at beboere, pårørende og medarbejdere møder hinanden med respekt og accept af hinandens forskelligheder, samt at vi alle samarbejder for at Bellisbo fortsat skal være et skønt sted at bo.

 

 

Bellisbo

Bellisvej 5-9 - 8766 Nørre Snede
Tlf.: 99 60 56 80 - bellisbo@ikast-brande.dk