Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Dagsrytme

I hverdagene er de fleste af vores beboere af sted til forskellige dagstilbud i henholdsvis Ikast og Give, mens enkelte har deres dagstilbud her på Bellisbo.

Beboer handler ind

Der er stor forskel på dagligdagen for henholdsvis beboerne i Bellisparken og på resten af Bellisbo, se eksempler på, hvordan dagligdagen kan være tilrettelagt:

Dagsrytmen på Bellisbo
Dagsrytmen i Bellisparken

Hjemmedag

En gang i måneden (hver fjerde uge) har beboerne en hjemmedag, hvor de har tilknyttet en medarbejder, som kan hjælpe dem med det de har behov for. Det kan for eksempel være:

  • Besøg hos læge og tandlæge
  • Indkøb
  • Rengøring af egen lejlighed

Bonus hjemmedag

Da vores beboer kun har hjemmedag en gang om måneden, har vi mulighed for en gang imellem at give dem en bonus hjemmedag, hvor medarbejderen i stedet for at hjælpe med praktiske opgaver kan tage med på udflugter eller lignende, som beboeren gerne vil på.

 

Bellisbo

Bellisvej 5-9 - 8766 Nørre Snede
Tlf.: 99 60 56 80 - bellisbo@ikast-brande.dk