Gå til hovedindhold

Faglige Metoder

Personalet er højt specialiseret og arbejder ud fra neuro-pædagogiske metoder.

Der arbejdes der med en neuropædagogisk tilgang, hvilket betyder at der tages udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og behov for støtte, og derudfra tilrettelægges en tilpasset indsats, så borgeren tilbydes den rette støtte i hverdagen. Dette handler bl.a. om struktur, ensartethed, kommunikationstavler med piktogrammer osv.

Medarbejderne modtager faglig supervision fra ekstern supervisor, 4 gange om året. Dette for at sikre, at det fortsat holdes fokus på den faglige tilgang til opgaverne.

Der planlægges kurser, for at sikre den faglige tilgang, og kompetenceudvikling for alle pædagogfaglige medarbejdere. I 2020 er der fokus på ”Sanseintegration”, og alle medarbejdere får 4 dages undervisning/kursus i dette emne. Ligeledes er der fortsat temadage/temamøder omkring ”Etik”, hvor vi arbejder på at holde fokus på dette vigtige emne, som baggrund for vores faglige refleksioner.

Vi har et fagligt udviklende samarbejde med VISO, hvor der modtages faglig kompetent rådgivning, omkring enkelte borgersager, bl.a. for at sikre at hverdagen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov, og at personalet arbejder ensartet.