Gå til hovedindhold

Fagligt fokus

På Bellisbo er vores hoved fokus at skabe et ligeværdigt liv for borgerne. Derfor har vi defineret en Kerneopgave, som er vores pejlemærke.

På Bellisbo arbejdes der ud fra den definerede kerneopgave.

Kerneopgaven:

Vores kerneopgave er at understøtte et ligeværdigt liv for den enkelte borger, baseret på borgerens egne normer og værdier.

Dette gør vi ved at have særligt fokus på, at den enkelte borgers selvbestemmelse respekteres og styrkes. Ligeledes fokuserer vi på, at borgeren lever det liv, som giver mening og er motiverende for den enkelte og med tilpas støtte kan mestre mest muligt selv.

Kerneopgavens betydning praksis:

”At den enkelte borgers selvbestemmelse respekteres og styrkes”, betyder i praksis at:

 • Vi husket at spørge borgeren: Hvad ønsker DU? Hvad vil DU gerne?
 • Vi har modet til at give slip og lade borgeren møde livets udfordringer – med øje for vores professionelle ansvar
 • Vi husker at stille os selv spørgsmålet: Hvad er det værste, der kan ske?
 • Vi går ”en omvej” for at nå målene, så vi sikrer at borgeren er med og selv træffer beslutningerne hele vejen

”At borgeren lever det liv, som giver mening og er motiverende for den enkelte”, betyder i praksis at:

 • Vi møder borgerne, der hvor de er
 • Vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker, håb og drømme
 • Vi ved at det der giver mening i dag, ikke nødvendigvis giver mening i morgen
 • Vi skaber en tryg ramme, uden at blive overbeskyttende

”At borgeren med tilpas støtte kan mestre mest muligt selv”, betyder i praksis at:

 • Vi tror på at alle kan udvikle sig – med øje for den enkelte borgers potentiale
 • Vi fokuserer på udviklende aktiviteter, der er tilpasset den enkelte borger
 • Vi forstår mestring bredt, og vi har fokus på den fysiske og psykiske sundhed
 • Vi bruger vores kreativitet til at ”knække koden” og finde løsninger, som understøtter den enkelte borgers mål og delmål

Den faglige tilgang er baseret på en neuropædagogisk forståelsesramme, hvilket betyder at der tages udgangspunkt i den enkelte borgers kognitive funktionsniveau og behov, og derudfra tilrettelægges en tilpasset indsats, så borgeren tilbydes den rette støtte i hverdagen. Dette handler bl.a. om struktur og forudsigelighed, og en tilpasset kommunikationsform, fx med piktogrammer, så borgeren oplever sig mødt og forstået.
Desuden arbejdes med KRAP, hvor der er fokus på den enkeltes ressourcer. Her anvendes fx måltrappen til at synliggøre de små udviklingstrin, den enkelte borger skal igennem for at nå et fastlagt mål.