Gå til hovedindhold

Generelt

På Bellisbo arbejder vi med at styrke den enkelte borgers ret til selvbestemmelse.

Borgeren støttes i at leve det liv, som giver mening og er motiverende for den enkelte. Dette gøres ved at den enkelte borger inddrages i hvordan dagligdagens struktur skal tilrettelægges. Derudover arbejdes der fokuseret på at den enkelte borger, med tilpas støtte, kan mestre mest muligt selv og dermed udvikle og/eller vedligeholde fysiske og sociale færdigheder.

Generelt set støttes beboerne i dagligdagens gøremål. Det kan handle om personlig hygiejne, støttet til at stå op og tage på arbejde, kontakt til læge og andre offentlige instanser osv.