Gå til hovedindhold

Pårørende

Vi vægter et positivt professionelt samarbejde med de pårørende, omkring den enkelte borger.

Som pårørende til en borger på Bellisbo er du en vigtig person, både for borgeren og personalet, som er omkring borgeren.

Som pårørende sidder du inde med vigtige oplysninger om borgerens omstændigheder og livshistorie. Du vil derfor blive indbudt til samarbejdsmøder, statusmøder mv., i det omfang borgeren giver samtykke til det. Er der en personlig værge, inviteres denne automatisk.

Inden indflytningen inviteres borgeren og den pårørende til et indflytningsmøde, hvor gensidige forventninger drøftes.

Efter 3-4 måneder afholdes der et opfølgningsmøde, hvor opstart og dagligdagen drøftes, samt ønsker og behov for justeringer.